Dokumente

Dokumente kryesore të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Programi i Shkurtë Politik

Shkarko

Pazaret e reja, pazare të vjetra

Shkarko

Letër për dhe nga mërgimtari

Shkarko

Broshura pjesa e parë - Parathënie

Shkarko

Broshura pjesa e dytë - Decentralizimi

Shkarko

Broshura pjesa e tretë - Eksterritorialiteti

Shkarko

Broshura pjesa e katërt - Planet aktuale serbe për rikolonizimin e Kosovës

Shkarko

Historiku i ‘Lëvizjes VETËVENDOSJE!’

Shkarko

Dekonstruktimi i Deklaratës së Pavarësisë

Shkarko

Një hap para – tre hapa mbrapa

Shkarko

Zyra Civile Ndërkombëtare (ZCN) dhe EULEX-i: pushteti, zinxhiri komandues dhe përgjegjësia

Shkarko

EULEX-i Shtylla e Parë (e re) e UNMIK-ut

Shkarko

Dokumente të përgjithshme

Marrëveshja Tekniko-Ushtarake e Kumanovës

Shkarko

Marrëveshja Hakerup-Çoviq

Shkarko

Deklarata për Dhënien e Pavarësisë Vendeve dhe Popujve të Kolonizuar

Shkarko

Deklarata e Pavarësisë së Kosovës

Shkarko