Ne

Lëvizja VETËVENDOSJE! është komunitet i njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen. Ajo synon arritjen dhe realizimin e vetëvendosjes për popullin e Kosovës. Lëvizja VETËVENDOSJE! angazhohet edhe për ndryshime radikale shoqërore e politike që do të mundësonin respektimin e të drejtave të njeriut, të drejtave civile dhe drejtësisë sociale për të gjithë dhe secilin në Kosovë pa kurrfarë diskriminimi.

…………………………..

Adresa: Rruga ”Kasëm Haxhimurati”, nr.12

Tel. 044/411-174

…………………………..

Sekretariati për Marrëdhënie me Jashtë

kontakti@vetevendosje.org

boiken.abazi@vetevendosje.org

+377 (0) 44 611 871

…………………………..

Sekretariati për Media dhe Komunikim

info@vetevendosje.org

frasher.krasniqi@gmail.com

+377 (0) 44 942 944

…………………………..

Komitetet e Lëvizjes VETËVENDOSJE!

komitetet@vetevendosje.org

dejonamihali@vetevendosje.org

+377 (0) 44 258 787